Underholdning

Underholdning #1 / 2006

I dette nummeret av Arr har vi ønsket å betrakte underholdningen og ikke minst underholdningsproblematikken fra en historisk synsvinkel. Vi har ønsket å få løftet fram ulike defi nisjoner av underholdning, ulike funksjoner som underholdningen har hatt og den varierte status som den er blitt gitt – i hvert fall siden 1600-tallet. Hvordan har man skjelnet mellom underholdning og informasjon, underholdning og kunst i det moderne offentlige rom? Hvordan har skillene mellom «god» og «dårlig» underholdning fungert og – ikke minst – endret seg? Og hva er det som gjør at underholdning noen ganger framstår som så problematisk og farlig, og andre ganger som forlokkende, megetsigende og viktig?

Redaktør: Ellen Krefting. Foto: Jonas Gjendemsjø
 • Leder
 • Neste (2-3 / 2006)
 • Forrige (4 / 2005)
Innhold
 • Spillets århundre

  Anne Beate Maurseth Les!
 • Blaise Pascal: «Adspredelsen»

  En presentasjon

  Hall Bjørnstad
 • Adspredelsen

  Blaise Pascal
 • Selskapsleker og performativ livskunst i franske 1600-tallssalonger

  Marit Grøtta
 • Underholdningens gunst

  Leif Juster og filmkomedien

  Leif Ove Larsen
 • DVD for en tier og litteratur for en skilling

  Aina Nøding
 • To epistler av Ludvig Holberg

  en innledning

  Eivind Tjønneland
 • Epistola CLXXIX og Epistola CLXXX

  Ludvig Holberg
 • Joseph Addison om falsk underholdning og sant vidd

  Eivind Tjønneland
 • Hekta på tegneserier

  På sporet av en tapt kunstart

  Ingrid Sande Larsen
Utenomtema
 • Tvivl, dobbelt ironi og sund fornuft hos Montaigne

  Adam Diderichsen
Bøker
 • Rett med vett?

  Espen Schaanning
 • En human kritikk?

  Svein Atle Skålevåg
 • Biologi og pedagogikk

  Espen Schaanning