Skole

Skole #1-2 / 2001

«Skole» betydde opprinnelig fritid, altså en tid som er fri og frigjort fra verdens krav. I dag har ordet motsatt betydning. Det er tiden utenom skolen som er fri, og skolen er gjennomsyret av krav fra oven. I dette nummeret av Arr forsøker vi å rette søkelyset på hvorfor det er blitt slik. Hvilke historisk spesifikke skoleforståelser preger norsk skole i dag? Ved å spørre slik kan vi kanskje også bidra til å belyse hvordan dagens skole kan endres. For en skole som de aller fleste gleder seg mer over å gå fra enn å gå til, må utvilsomt endres. Skolen burde være det stedet alle barn ønsket å være når de fikk lov til å gjøre det de hadde mest lyst til, når de hadde «fri».

Espen Schaanning
  • Innhold
  • Neste (3 / 2001)
  • Forrige (4 / 2000)