Skole

Skole #1-2 / 2001

«Skole» betydde opprinnelig fritid, altså en tid som er fri og frigjort fra verdens krav. I dag har ordet motsatt betydning. Det er tiden utenom skolen som er fri, og skolen er gjennomsyret av krav fra oven. I dette nummeret av Arr forsøker vi å rette søkelyset på hvorfor det er blitt slik. Hvilke historisk spesifikke skoleforst
Redaktør: Espen Schaanning.
 • Leder
 • Neste (3 / 2001)
 • Forrige (4 / 2000)
Innhold
 • Fra Pontoppidan til McDonald?

  Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv

  Ingrid Markussen
 • Fem dogmer i norsk skole

  Espen Schaanning
 • Den nye skole - enhetsskole, reformpedagogikk, karakterpolitikk

  Gro Hanne Aas
 • 'Usynlighedskappen' og 'kamelonkåben'

  om skolevilkår for udviklingshæmmede i de skandinaviske lande i efterkrigstiden

  Birgit Kirkebæk
 • Den nye katedralen

  Nils Christie Les!
 • Folkeskolebegrepet i norsk og europeisk idédebatt

  Berit H. Johnsen
 • Normalskolen for normaleleven

  Bodil Ravneberg
 • 'Komfermert og sterilisert'

  hygiene og sosial ingeniørkunst i norsk skole

  Eva Simonsen
 • Opprørsskole for fellesverdier

  Per Anders Aas
 • Er det mer enn byer i Belgia?

  Om samtalens vilkår i klasserommet

  Vibeke Grøver Aukrust
 • Kierkegaards forhold til Hegel

  et filosofi-historisk topos

  Jon Stewart
Utenomtema
 • Matematikkhistoriens former: Genier, ideer, institusjoner, matematiske verksteder

  et metahistorisk essay

  Moritz Epple
Bøker
 • Kriminologiblikket

  Espen Schaanning
 • Vitenskapsstudier, vitenskapsfilosofi og vitenskapspolitikk

  Ragnar Myklebust