Selvkontroll

Selvkontroll #2 / 1999

 • Leder
 • Neste (3 / 1999)
 • Forrige (4 / 1998)
Innhold
 • The Culture of Masochism

  Eivind Tjønneland
 • Utdrag fra Åndelige øvelser

  Ignacio de Loyola
 • Selvkontroll og livsfilosofi

  Baltasar Graciáns klokskapsregler

  Knut Ove Eliassen
 • Selvkontroll eller kontrollert idioti

  Om Lars von Triers Idiotene

  Eva Liestøl
 • The Captain of Your Soul?

  Bateson, alkoholisme og individet si makt

  Kjetil Frøyland
 • Begær og selvkontrol

  elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik

  Ingrid Markussen
Utenomtema
 • Stephen Greenblatt, nyhistorismen og en kulturens poetikk

  Petter Egesund
Bøker
 • Tekst og historie: Tre utkast

  Trygve Riiser Gundersen
 • Adornos siste symfoni

  Erlend Hovland