Roma

Roma #1-2 / 2002

I Vergils Aeneide blir Aeneas vist stedet hvor Roma en gang i framtida skal ligge. Der finner han ruiner. For i Roma er til og med begynnelsen merket av fortida: virum monimenta priorum, «monumenter over tidligere menn». I europeisk bevissthet har Roma status som Den Evige Stad, Roma aeterna. Men hvis Roma er evig, er det bare i kraft av sin forgjengelighet. Forfallets og forandringens logikk har mer enn noen annen by gjort Roma i stand til å inkarnere og eksponere tidas forløp, historiens gang. Om den moderne urbanismen er knyttet til drømmen om framskrittet, så er Roma snarere historiens hovedstad.

Redaktør: Trygve Riiser Gundersen.
  • Leder
  • Neste (3 / 2002)
  • Forrige (4 / 2001)
Innhold