Psykoanalysen i Norge

Psykoanalysen i Norge #2-3 / 2010

I hundre år har psykoanalysen vært en populær og innflytelsesrik idéstrømning i norsk kultur. Opprinnelig lanserte Sigmund Freud (1856–1939) en vitenskapelig teori og metode for behandling av psykiske lidelser. Men hans tanker om det ubevisste, driftene og prosessene i sjelslivet fikk stor betydning for samfunnsdebatt, kunst og litteratur – også i Norge. Likevel har viktige deler av denne historien fått lite oppmerksomhet. Denne utgaven av Arr kaster lys over uutforskede sider ved psykoanalysens norske historie.

Redaktør: Haakon Flemmen. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (4 / 2010)
 • Forrige (1 / 2010)
Innhold
 • Ragnar Vogt om hysteri

  før og etter møtet med Freud

  Hilde Bondevik
 • Psykiatriens Grundtræk (1905 og 1909) og Nogen Hovedlinjer i Medicinsk Psykologi og Psykiatri (1923)

  Ragnar Vogt
 • Da psykoanalysen ble en profesjon

  kampen om den skandinaviske avdeling i IPA 1930–1934

  Håvard Friis Nilsen
 • Tre teologer om psykoanalysen

  Pål Repstad
 • Psykoanalysen i norsk billedkunst

  Julie Knoff Smith
 • Freud i forteljinga

  Solveig Aareskjold
 • Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene

  Synnøve Lindtner Les PDF
 • Freud i markeds forskning og reklame

  Sissel Myklebust
 • Freudianismens forvaltere

  psykoanalytiske fagmiljøer i Norge

Utenomtema
 • Ubehaget ved sivilisasjonen

  Thomas Mann og et fiendebilde fra det 20. århundret

  Kjell Madsen
Bøker
 • Den vanskelige hevnen

  Espen Schaanning
 • Antikkens aktualitet

  Reidar Aasgaard
 • Oppgjør med oppgjøret

  Espen Schaanning