Oppdragelse

Oppdragelse #1 / 2018

Arr ser til historien for å utfordre vårt syn på oppdragelse.

Redaktør: Espen Schaanning.
 • Leder
 • Ingen nyere
 • Forrige (3-4 / 2017)
Innhold
 • Paideia og lek

  Dydens sang og dans i Platons Lovene

  Franco V. Trivigno
 • Lovene eller Om lovgivning

  Utdrag fra bok 2 (652A–654B)

  Platon
 • «Et stærkt misvisende compas»?

  Oppdragelse, opplysning og historieskrivning hos Niels Ditlev Riegels (1755–1802)

  Emil Nicklas Johnsen
 • Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783

  Ingrid Markussen
 • Oppdragelsens endelikt i barnehagen?

  Einar Sundsdal og Maria Øksnes
 • Telemakos-generasjonen og undervisningens erotikk

  En samtale med psykoanalytikeren Massimo Recalcati

  Anders Dunker
 • Måling og mestring

  Matematikkopplæring i barnehagen

  Espen Schaanning Les!
 • Om bildeserien

  Samfunnets oppdragelse gjennom barna

  Thale Sørlie
Debatt
 • Et ettertakras

  Per Strømholm
Bøker
 • Virkelighetens fengsel

  Espen Schaanning Les!
 • Sande opplysninger!

  Thomas Palmelund Johansen
 • Maktkritikk i seks tonearter

  Kristin B. Aavitsland
 • Den klassiske antikkens uttallige bruksområder

  Halfdan Baadsvik
 • Revolusjonerende bokserie fra Slagmark

  Britt Medalen Nilsen