Magi

Magi #3 / 2011

Dette nummeret av Arr gjenspeiler variasjonene i forestillingene om magi og bruken av begrepet fra antikken til i dag. Arr ønsker å belyse ulike forestillinger om magi, utviklingen av begrepet, magiens og magikerens status, hvilken funksjon magi har hatt til ulike tider og på ulike steder og hvordan magi har påvirket og fortsatt påvirker samfunnet.

Redaktør: Thomas Østerhaug. Foto: Rebecca Jafari
 • Leder
 • Neste (4 / 2011)
 • Forrige (1-2 / 2011)
Innhold
 • Magi og framveksten av moderne naturvitenskap

  Thomas Østerhaug
 • Magi og religion i antikken

  Ingvild Sælid Gilhus
 • Senantikk magi

  Tekster fra Universitetsbiblioteket i Oslos papyrussamling

  Anastasia Maravela og Glenn Wehus
 • Noen magiske tekster fra Papyri Osloenses

 • Mellom Dante og Joyce

  Den homeriske trollkvinnen Kirke hos Giordano Bruno

  Kristin Gjerpe
 • Magi og ‘avfortrylling av verden’

  Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet

  Nils Gilje
 • Å vera luthersk i ei refortrylla samtid

  Om magi og teologi i det seinmoderne

  Per M. Aadnanes
 • John Dees englemagi

  Hilde Norrgrén
 • Enokiansk magi i moderne okkultisme

  Egil Asprem
 • ‘Et ondt og tyrannisk Bæst’

  Varulven i tidligtmoderne dæmonologi

  Frank Beck Lassen
Bøker
 • Hvem lå i demokratiets vugge?

  Thomas Krogh
 • Opplyst oppdragelse

  Espen Schaanning