Krise

Krise #2 / 2017

Krise! Arr ser nærmere på krisebegrepets historie og situasjoner der begrepet har stått sentralt. 

Redaktør: Haakon Bekeng-Flemmen.
  • Leder
  • Ingen nyere
  • Forrige (1 / 2017)
Innhold
  • Den globale flyktningkrisen – de synlige og de usynlige

    Morten Bøås
  • Krisetid

    Introduksjon til en begrepshistorisk forståelse av krisebegrepet

    Helge Jordheim
  • Noen spørsmål rundt «krisens» begrepshistorie

    Reinhart Koselleck
  • Klimakrisens tid

    Kyrre Kvernokk
  • Avmakt og vanære

    Finansielle kriser og kriseforståelse i norsk historie

    Trond Gram
  • Ragnar Frisch fra kriseforståelse til makroøkonomisk planlegging

    Olav Bjerkholt
  • Ved et tideverv

    Forestillingen om en kulturell krise i Norge på 1930-tallet

    Haakon Bekeng-Flemmen
  • Frelse fra dommen eller frelse for selvet?

    Om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk

    Merete Thomassen