Krig

Krig #2-3 / 2004

Arr ønsker med dette nummeret å se dagens kriger i lys av hvordan krig tidligere har blitt tenkt og ført.

Redaktør: Simen Ekern og Nikolai Fjeld.
 • Leder
 • Neste (4 / 2004)
 • Forrige (1 / 2004)
Innhold
 • Det er typisk norsk å krige

  Iver B. Neumann
 • Et bilde av andres lidelse

  Susan Sontag
 • 100 år i fredens tjeneste?

  Bjørn Arne Steine og Carl Emil Vogt
 • Fra den innhegnede til den privatiserte krigen

  Rolf Hobson
 • Verneplikt og angrepskrig

  Tore Asmund Stubberud
 • Annen verdenskrig - alle krigers mor

  Hans Fredrik Dahl
 • Krig, minner og minnesmerker

  Anne Eriksen
 • War on cities

  urban krigføring

  Yvonne P. Doderer
 • En film. To kriger. Tre konger.

  Øyvor Dalan Vik
 • "Men bombene ble ikke sluppet"

  Bjarne Riiser Gundersen
 • FN og krigen mot terror

  Kåre Dahl Martinsen
Bøker
 • Stereotaktisk lobotomi på Gaustad sykehus

  Joar Tranøy
 • Kan det bli fred bak Akilles' skjold?

  Stein Tønneson
 • Etter krigen: samfunssikkerhet

  Leiv Bjelland
 • Investering i lidelse

  Espen Schaanning
 • Forspilt betydning

  Erling Sandmo
 • Bokanmeldelser