Disiplin

Disiplin #4 / 2013

Et samfunn uten noen form for disiplin ville umiddelbart opphøre som samfunn. Men disiplinen kan ta mange former, utøves på mange områder og oppleves forskjellig. I dette nummeret av Arr har vi villet utforske noen av de forestillinger om disiplin som har vært i omløp fra antikken til dag.

Espen Schaanning
  • Innhold
  • Neste (1 / 2014)
  • Forrige (3 / 2013)