Etter kjønnets dommedag

Etter kjønnets dommedag

I 1904 ankom en bok i postkassa til Arne og Hulda Garborg på Labråten i Asker.

Meritokratiets historiske betydning

Meritokratiets historiske betydning

Ønsker vi oss et klassesamfunn der barn plasseres på skolen for å konkurrere om de privilegier høy utdanning gir tilgang til?

Oslo-skolen i praksis

Oslo-skolen i praksis

Det trengs forskning omkring det markedsliberalistiske utdanningsregimet. Kanskje er kaudervelsk teoritale den pris man må betale for å bli lyttet til av ansvarlige myndigheter.

Vi søker bidrag om sensur

Vi søker bidrag om sensur

Arr utforsker sensurens idéhistorie.

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Kjønn, fotografi, luksus, olje og sensur: Her er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Bøker

Ramusio, Venezia og verden

Bokmelding av
Écrire le monde depuis Venise au XVIe siècle: Giovanni Battista Ramusio et les Navigationi et viaggi

salongen.no

Hva er ekstremisme?

Hva er egentlig ekstremisme, og hva kjennetegner ekstremister? Samtidig som verden synes å stadig bli mer «ekstrem» har vi likevel ikke funnet klare svar på disse spørsmålene. Konsekvensen er at forebygging og avradikalisering forblir like diffust. Filosofen Quassim Cassam kom nylig fra Oxford til Oslo for å snakke om nettopp dette.

Les mer

Nye horisonter fra fortiden

I Begynnelsen til alt (2022) utfordrer arkeolog David Wengrow og antropolog David Graeber de sentrale fortellingene om menneskets forhistorie. Ikke bare er alt vi trodde feil, men også kjedelig! Gjennom å sammenstille nyere forskning fra sine fagfelt tegner de opp en ny fortelling om menneskets forhistorie.

Les mer
Tidligere temaer