Velkommen til lansering

Visste du hvor mye Athen og Hellas preger Norge og norsk kultur? Velkommen til lansering med foredrag og teater!

Athen var – og er kanskje også fortsatt – fremstilt som vestlig filosofis, teaterets og demokratiets vugge, som arnestedet for sentrale ideer og kulturelementer som preger Europa. Også i Oslo kan vi se tydelige spor av Athen som ideal, for eksempel i de nyklassisistiske universitetsbygningene i sentrum. Athen og Hellas preget og preger fremdeles Norge og norsk kultur mer enn vi aner.
 
Arr – idéhistorisk tidsskrift slipper et temanummer om Athen og feirer dette med å studere og diskutere spor av Athen i Oslo: Og dette vil vi gjøre i et kroneksempel – nemlig i Gamle festsal. Her vil vi dessuten få en smakebit av en ekte gresk, antikk komedie og en presentasjon av komediens rykende ferske oversettelse.
 
 • Velkommen ved Christine Amadou, medredaktør i Arr – idéhistorisk tidsskrift.
 • Antikk hvithet og norske farger – ideer om antikkens resepsjon i Norge med basis i de gamle universitetsbyggene i Oslo.
  Tonje Sørensen, postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
 • Fremmede skrifttegn, mørk hud og annet som har skremt nordmenn ut fra Europas vugge.
  Jorunn Økland, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, STK, UiO og direktør ved Det norske institutt i Athen
 • Introduksjon til fremføring av Froskene.
  Robert Emil Berge, stipendiat ved Institutt for historiske studier, NTNU, og oversetter av Froskene, en komedie av Aristofanes (445–385 fvt.).
 • Et utdrag fra Froskene.
  Studenter på klassiske språk fremfører på gammelgresk.
Tid: Onsdag 8. mai kl. 18.00–20.30
Sted: Gamle Festsal
Arrangementet er gratis.
 
Hjertelig velkommen til arrangementet!