Vitenskapens prosa

Vitenskapens prosa #1 / 2007

Vitenskapens tekster utfordres når den kommer i nærkontakt med andre tekstkulturer, og det oppstår muligheter for både selvransakelse og ny innsikt: Vitenskapens prosa kan i seg selv ha genreoverskridende kvaliteter, den kan bli satt inn i nye kulturelle eller språklige sammenhenger, eller den kan skifte karakter gjennom historisk endring. Den er en ustabil størrelse fordi innhold og form, tenkning og skriving, tekst og kontekst, henger sammen.

Vårt ønske er ikke å trekke opp nye skillelinjer, men å undersøke noen sider ved de språklig og historisk betingede endringsprosesser som vitenskapens tekster er underlagt. På denne måten kan nytt lys kastes over dagens debatter omkring litterære genre, tellekantsystemer og forskningsformidling.

Redaktør: Nikolai Fjeld. Foto: Thomas Røst Stenerud
 • Leder
 • Neste (2-3 / 2007)
 • Forrige (4 / 2006)
Innhold
 • Kunsten å overtale sine forskerkolleger

  Jonas Bakken
 • Vitnesbyrdet om fangenskapet

  Anette Storeide
 • Tekst på flyttefot i det tidligmoderne Europa

  Kristin Gjerpe
 • Når popularisering fjerner forskning fra fellesskapet

  Harald Hornmoen
 • Roman 1987

  Dag Solstad
 • Historie 1567

  Trygve Riiser Gundersen
 • «Allerede de gamle grekerne»

  Jon W. Iddeng
 • Vitenskapsretorikk i praksis

  Kjell Lars Berge
Bøker
 • Den farlige materialismen

  Espen Schaanning
 • Nicolò Machiavelli – en idéhistorisk gåte

  Nils Gilje