Vennskap

Vennskap #1 / 2004

Vennskap opererer i krysningspunkter: mellom politikk og etikk, mellom det erotiske og det praktiske, mellom privat og offentlig. Begrepet er vidt, og vennskapsforhold fremstår gjerne som uklare ordninger uten kjøreregler. De bærer i seg et ideal om gjensidighet, men kan også inneholde elementer av tvang og ufrivillighet. Kan vennskapet leve opp til sine idealer? Hvilken relevans har i det hele tatt vennskapet som samfunnsmessig og politisk norm i dag? Og vet vi strengt tatt hva vennskap er, eller kan være? Noen av disse spørsmålene håper vi å få besvart med dette nummeret av Arr.

Redaktører: Mie Hidle, Trygve Riiser Gundersen, Vigleik Winje. Foto: Agnete Brun
  • Leder
  • Neste (2-3 / 2004)
  • Forrige (3-4 / 2003)
Innhold
Bøker
  • To slags mediehistorie

    Anders Johansen
  • Den psykiatriske disiplin

    Espen Schaanning