Utvikling

Utvikling #1 / 2010

Medan starten på det moderne utviklingsprosjektet som regel blir tidfesta til etter den andre verdskrigen, er tenkinga om utvikling – både som perspektiv og prosjekt – langt eldre. Artiklane i dette nummeret av Arr ser på utviklingsidear frå fleire tidsepokar, frå den spanske disputten om indianaren sitt utviklingspotensiale i 1550 til Erik Solheim om den norske utviklingspolitikken i 2010.

Redaktør: Svale Fossåskaret. Foto: Rebecca Jafari
 • Leder
 • Neste (2-3 / 2010)
 • Forrige (3-4 / 2009)
Innhold
 • Vitskapen om utvikling

  skotsk filosofi om framsteg i historia

  Svale Fossåskaret
 • Jungelmisjonæren om behovet for den hvite mann

  Joakim Botten
 • Utvikling etter bistanden

  intervju med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Svale Fossåskaret
 • Fra teknisk ekspertise til politisk analyse

  utviklingsforskning og bistand i Norge 1960–1980

  Hilde Reinertsen
 • Barbarer i utvikling

  naturmennesket fra Columbus til Rousseau

  Kjetil Jakobsen
 • Den onde, den gode og den dumme

  en kritikk av den utviklings teoretiske skapelsesberetningen

  Benedicte Bull og Morten Bøås
Utenomtema
 • Tullia d’Aragona: om kentaurens underkropp

  et forsvar for sansningen

  Unn Irene Aasdalen
 • Dante og skjøgen i Babylon

  et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa

  Unn Falkeid
 • Giuseppe Mazzotta og renessansens prosjekt

  Else Marie Lingaas
 • Diktningens filosofi i det tidligmoderne

  en samtale med Giuseppe Mazzotta

  Else Marie Lingaas
Bøker
 • Mens vi venter på 2014

  Mona Ringvej
 • Nietzsches moral

  Espen Schaanning
 • Forsvar for et guddommelig bøllefrø

  Ingvild Sælid Gilhus