Universitetet

Universitetet #2 / 2003

Med dette nummeret ønsker redaksjonen i Arr å invitere til en grunnleggende refleksjon rundt universitetets funksjon og virkemåter – en refleksjon som trekker veksler både på aktuelle samfunnsanalyser og universitetets lange og omskiftelige historie.

Redaktør: Trygve Riiser Gundersen. Foto: Nils Vik
 • Leder
 • Neste (3-4 / 2003)
 • Forrige (1 / 2003)
Innhold
Utenomtema
 • Det arkaiske individ

  Kåre Letrud
Bøker
 • Avvikerviten

  Espen Schaanning
 • Forskrevelsens farer

  Iver B. Neumann
 • Bokanmeldelser