Tid

Tid #1 / 1995

 • Leder
 • Neste (2 / 1995)
 • Forrige (3-4 / 1994)
Innhold
 • Tid for historie

  Kjetil Fred Hansen
 • Tid for hukommelse

  tiden, slik den henger over oss, er kanskje et resultat av tildragelser i overgangen til den moderne tid?

  Gerhard Øverland
 • Avantgardens tid

  Modernismen og tidsaspektet

  Tom Klev
 • Tapte horisonter

  Om tidsforståelse og framtidsvisjoner i Norge på 1600- og 1700-tallet

  Erling Sandmo
 • Tid og J.W. Dunne

  Jorge L. Borges
 • Kvinnetid

  Julia Kristeva
 • Der forlanges den strengeste renslighet ...

  Om Arbeiderhjemmet i Markveien

  Kristinn Hegna
 • Et redningsarbeid i den kristne kjærlighets tjeneste

  Korte innblikk i omstreifermisjonens barneredning

  Joar Tranøy
 • Med Jesu kors og Pyrrhos tvil

  Pierre Bayle (1647-1706)

  Morten Andreas Strøksnes