Straff

Straff #3 / 1997

 • Leder
 • Neste (4 / 1997)
 • Forrige (1-2 / 1997)
Innhold
 • Hengning, ikke hard nok straff, for drapsmenn, landeveisrøvere og innbruddstyver

  J.R. og M.A.
 • Pinens straffedoktrine

  Erik Holien
 • Håvard Benum

  Frihet, lov og straff hos John Locke
 • 'Den er ikke laget av lensmand og prest'

  Gjest Baardsens selvbiografi og det moderne fengselets historie

  Erling Sandmo
 • Alternativer til fengsel

  Michel Foucault
 • Foucaults intervensjon i strafferetten

  Espen Schaanning
 • Gjerningsmenn og ofre

  Paul Leer-Salvesen
 • Poul Martin Møller

  Thor Arvid Dyrerud