Smerte

Smerte #2 / 2012

Dette nummeret av Arr fokuserer på fortolkningen av smerten innen andre kunnskapsområder enn medisin: religionen, litteraturen, kunsten, politikken, idretten. Blant andre. Men ideer beveger seg på tvers av disse avgrensningene. Derfor gir fortellinger fra andre felter også bidrag til medisinens historie.

Redaktør: Truls Petersen. Foto: Carl Martin Nordby
  • Leder
  • Neste (3-4 / 2012)
  • Forrige (1 / 2012)
Innhold
Utenomtema
  • Biologisk humanisme

    sosialevolusjonisme i Fridtjof Nansens internasjonale engasjement

    Carl Emil Vogt