Sladder

Sladder #3 / 2008

I dette nummeret av Arr ønsker vi ikke å gå sladrepressen i næringen, men å se nærmere på sladderens historie. På hva som definerer og ikke minst utdefinerer visse typer budskap som sladder og på hvilken historisk drivkraft det løse snakket har vært.

Redaktører: Christine Amadou, Ellen Krefting. Foto: Fredrik Smedbye
 • Leder
 • Neste (4 / 2008)
 • Forrige (1-2 / 2008)
Innhold
 • Sapfo

  En sladderhistorie

  Mathilde Skoie
 • Sladder som alternativ diskurs i tidlig kristendom

  Marianne Bjelland Kartzow
 • «Fiolmæle – det er en der taler for meget»

  Rune Blix Hagen
 • Ei tale frå enka Kirsten Jens-datter til bakvaskaren

  Inger Vederhus
 • Enkens tale til bagvadskeren

  Kirsten Jens-Datter
 • Om plaprende kvinnfolk og språkets opprinnelse

  Thomas Hylland Eriksen
 • Sladrehank skal selv ha bank

  Stein Lillevolden
Utenomtema
 • Kunstneres selvportretter

  Ingeborg Glambek
Bøker
 • Biografisk påtalemakt

  Espen Schaanning
 • Tilbake til Minerva

  Johannes W. Løvhaug