1968

1968 #2-3 / 2006

Målet med nummeret har vært å gå bak mytene og se på hendelsesforløpet og det idéhistoriske bakteppet for 1968. Ikke for en gang til å fremme forsvarstaler, fallitterklæringer eller krav om bekjennelse eller anger, men for å spørre: Hva skjedde, og hva ble tenkt, i Norge og i resten av verden? Og ikke minst: Hvorfor? Vi har villet bryte med det ensidige fokuset på de som gjorde opprør, og det objektiverende blikket som har preget interessen for «68-eren». For opprøret er også et symptom – det røper noe om makt, konformitet og normalitet i det samfunnet det springer ut av.

Redaktør: Truls Petersen. Foto: Jonas Gjendemsjø
 • Leder
 • Neste (4 / 2006)
 • Forrige (1 / 2006)
Innhold
 • Brennpunkt

  Hjelmsgate

  Jan B. Vindheim
 • Dialog, ikke dialektikk!

  Johannes W. Løvhaug
 • Sosiologi i går

  Andreas Hompland
 • God, sann og konform motmakt

  Christine Myrvang
 • Det siste store forsøket

  Idar Helle
 • Institusjoner og bevegelser i den norske protesten mot Vietnamkrigen

  James Godbolt
 • Herbert Marcuse og 1968

  Sissel Myklebust
 • Studentopprøret og masseuniversitetet

  Fredrik W. Thue
 • Feminisme og 1968

  IdaLou Larsen
 • 1968 i mytenes verden?

  Tor Egil Førland
 • En reim av 68-huden

  Jon Rognlien og Nik Brandal
 • 1968 – skjebneåret i etterkrigs-USA

  Ole O. Moen
 • 1968-opprøret i Øst-Europa

  Rolf Werenskjold
Debatt
 • Oppgjør kan ikke erstatte straff

  Andreas Ribe
Bøker
 • Hva er kjønnsforskning?

  Cathrine Holst
 • Murløst barnefengsel

  Espen Schaanning
 • Dekonstruksjon på norsk

  Arne Melberg
 • I kriminologens klør

  Espen Schaanning