Russland

Russland #3-4 / 2017

Arr ser nærmere på Russlands idéhistorie. 

Redaktører: Britt Medalen Nilsen, Erlend Rogne, Espen Schaanning, Haakon Bekeng-Flemmen.
 • Leder
 • Neste (1 / 2018)
 • Forrige (2 / 2017)
Innhold
 • Russiske nasjonalister versus vestvendte siden den kalde krigens slutt

  Iver Neumann
 • Liberale og liberalisme i Russland etter Sovjet

  Å skape bilder og håndtere myter

  Olga Malinova
 • Historiske forestillinger i dagens Russland

  «Russisk kultur» som eufemisme for «russisk imperium»

  Ilya Kalinin
 • Sub specie Petropolitana

  Om Petersburgmyten i russisk litteratur og tenkning

  Lillian Jorunn Helle
 • Den evige fortiden

  Historiens rolle i russisk samtidslitteratur

  Ingunn Lunde
 • Myten om det perfekte mennesket

  Tsjekhov, Gorkij og marxistiske kritikere

  Margarita Odesskaya
 • De åndelige verdienes slagmark

  Innledning til Vladimir Putins tale om patriotisk oppdragelse av ungdommen 12. september 2012

  Jardar Østbø
 • Møte med samfunnsaktører om patriotisk oppdragelse av ungdommen

  Innledende tale av president Vladimir Putin

  Vladimir Putin
 • Russisk religiøs filosofi i ein sekulær tidsalder

  Kåre Johan Mjør
 • «Det hellige Russland» i bilder

  Caroline Serck-Hanssen
 • St. Georgsløyfen i russisk nasjonsbygging

  Pål Kolstø
 • «Framåt mot det mörka förflutna!»

  Rysk tidsanda och dess motståndare

  Lena Jonson
 • Rymden som Rysslands nationella idé

  Maria Engström
 • Å komme til syne

  Om Victoria Lomascos bildeserier i dette nummeret av Arr

  Maria Veits