Risiko

Risiko #2-3 / 2000

Forestillinger om risiko og sikkerhet gjennomsyrer vår samtid. ARR vil undersøke risikosamfunnets idéhistoriske dimensjon og tilblivelseshistorie. Gjennom en rekke analyser av blant annet sannsynlighetsregning, gasskraftverk, juridiske sikringsdommer og Dag Solstads T. Singer, ønsker ARR å belyse samtiden ved å gi begrepet «Risikosamfunn» en utvidet og tverrfaglig betydning.

Redaktør: Vidar Enebakk.
 • Leder
 • Neste (4 / 2000)
 • Forrige (1 / 2000)
Innhold
 • Risiko og sikkerhet i antropologisk perspektiv

  Knut Haukelid
 • Risiko - et sjansespill

  Glimt fra sannsynlighetsregningens idéhistorie

  Vidar Enebakk
 • Subpolitikk på norsk: «Vi-er-mange-vi-er-sterke-vi-skal-stoppe-gass-kraft-verket!»

  Camilla Carlsson & Andreas Tjernshaugen
 • Sjelssikring

  Espen Schaanning
 • En aksjegamblers bekjennelse

  et moderne investeringseventyr om demonbesettelse basert på en sann historie

  Sid Fernwilter
 • Sosiologiske teorier om risiko

  Beck, Giddens, Luhmann

  Torben Hviid Nielsen
 • Romanen om ingenmannslandet

  Risiko-tematikken i Solstads T. Singer - andre del

  Kjetil Jakobsen
 • Om å reise i periferien

  Truls Petersen
 • På parti med fortida

  Rune Slagstad i Kunnskapens hus

  Knut Bergem
Utenomtema
 • Detaljen som spor og symptom

  Trond Berg Eriksen