Politikk

Politikk #2 / 2009

Vi har alle en intuitiv forståelse av hva politikk er, men det dukker stadig opp debatter som minner oss om at fenomenet er vanskelig å avgrense: Hvem er politiske aktører? Er politikk kun statens virksomhet? Hva finnes utenfor politikken – friheten? Kan man velge bort politikken, eller bare velge å se bort fra den?

Artiklene i dette nummeret av Arr viser hvordan slike abstrakte spørsmål har blitt forstått i konkrete situasjoner. Slik kaster de også lys over dagens viktige spørsmål om politikkens grenser. Hvor er det behov for mer politikk? Hvor bør politikken begrenses?

Redaktører: Truls Petersen, Erlend Rogne. Foto: Ola Sæther
 • Leder
 • Neste (3-4 / 2009)
 • Forrige (1 / 2009)
Innhold
 • Poesi, polemikk eller politikk?

  Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841

  Odd Arvid Storsveen
 • Kunsten og den kalde krigens politikk

  Da Jackson Pollock kom til Kunstnernes hus

  Johannes W. Løvhaug
 • Da det personlige ble politisk

  Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet

  Synnøve Lindtner
 • Politikk hinsides polis

  Modernitetens diplomati

  Iver B. Neumann
 • Haydns vei mot storhet

  Nasjonalisme, revolusjonskriger og striden om Haydns skapelsen

  Eystein Sandvik
 • Patrioten og kosmopolitten

  1700-tallets forestillinger om politiske fellesskap

  Ingvild Hagen Kjørholt
 • Trafikksikkerhet i politikkens grenseområde

  Beate Elvebakk
 • «… må jeg få lov å henvende mig til dem…»

  Paternalistiske direktørar som lokalpolitiske aktørar

  Erik Fossåskaret
Utenomtema
 • Filosofi, galanteri og det moderne hos Fontenelle

  Ellen Krefting
Bøker
 • Listig historie

  Per Strømholm
 • Sannhetens vågestykke

  Espen Schaanning