Ondskap

Ondskap #4 / 2006

Arr graver i dette nummeret fram noen historiske røtter for våre ondskapsforestillinger og viser hvordan de har blitt satt i spill innenfor så vel barokkens tragiske fortellinger og vår tids romankunst som i barnelitteraturen og religiøse tekster og teologi. Samtidig har vi også tatt med analyser av hvordan forestillinger om ondskap utfordres av vitenskaper som psykiatri og evolusjonsbiologi.

Redaktør: Espen Schaanning. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (1 / 2007)
 • Forrige (2-3 / 2006)
Innhold
 • Vold, brutalitet og gudsbilde i Det gamle testamente

  Kåre Berge
 • «Ondt skal ondt fordrive»

  Ondskap som moralsk opprustning

  Svein-Eirik Fauskevåg
 • Ondskapens medikalisering

  Espen Schaanning
 • Drap i nære relasjoner

  Vibeke Kennair Ottesen
 • Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen?

  Tove Frønes
 • Faust, Tyskland og musikken

  Else Marie Lingaas
 • Ondskap, teologi og religion

  Jan-Olav Henriksen
Utenomtema
 • Senantikkens kristne asketisme

  Verdensflukt eller kulturbygging?

  Christine Amadou
 • Det store offeret

  Martyr-ideologien i Palestina

  Ingrid Løland
Debatt
 • Glimrande om vondskap og menneskeleg handlingsmønster

  Jakob Lothe
Bøker
 • Kampen mot det onde

  Espen Schaanning
 • Historier om en lenge varslet katastrofe

  Kjetil Mygland