Natur

Natur #4 / 1998 – 1 / 1999

Naturen har lenge vært et yndet idéhistorisk tema, og som innen de fleste andre kulturfag har natur ofte blitt satt i motsetning til kultur. En annen tilnærming kan være at natur er kultur; ikke noe vi gradvis avdekker eller oppdager, men noe som aktivt konstrueres innenfor en kulturell kontekst. Da blir det presserende å vite hvem som til enhver tid definerer naturen, for de bestemmer samtidig hvordan man kan tenke om naturen.

 • Leder
 • Neste (2 / 1999)
 • Forrige (2-3 / 1998)
Innhold
 • Naturen - fra metafysikk til reduksjonisme

  Dag O. Hessen
 • Gud kan telle fingrer

  det unaturliges natur og forståelsen av det uforståelige i monstrenes underlige historie

  Karl Kristian Indreeide
 • Harmonien som forsvant

  Vigdis Vandvik
 • Diderots naturalisme

  En remystifisering av virkeligheten?

  Alf H. Vestrheim
 • Naturskjønnhetens retorikk

  Haakon Christian Gaukstad
 • Naturphilosophie og bevaringsloven på 1800-tallet

  Rune Schølberg
 • Topos eller topografi?

  natur og litteratur hos Livius

  Vibeke Moe
 • Darwin, J. P. Jacobsen og Ibsen

  Eivind Tjønneland
 • Ein Ding ist ein Ting

  en (filosofisk) plattform for et (europeisk) venstreparti

  Bruno Latour
Utenomtema
 • Gregory Bateson

  Ragna Ribe Jørgensen
 • Nietzsche, filologi, retorikk, myte

  Jan Inge Reilstad
Debatt
 • Debatten om "Klodens sande tilstand"