Narkomani

Narkomani #1-2 / 2005

Forvaltningen av narkotikaproblemet, i Norge og internasjonalt, har vært preget av nære bånd mellom politikk og vitenskap. Vitenskap har stort sett stått i politikkens tjeneste som leverandør av viten om brukeren og stoffet. Etterkrigstidas utvikling i Norge har skapt et gap; mens kunnskapen om den narkomane og narkotikaen har vokst, vet vi til sammenlikning lite om hva som preger og styrer reaksjonene på «narkotikaproblemet» innen politikk, vitenskap, forvaltning osv. Dette er tema historiefagene i Norge ikke har vist interesse for – til nå.

Redaktør: Truls Petersen. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (3 / 2005)
 • Forrige (4 / 2004)
Innhold
 • Ubehaget i enigheten

  Svanaug Fjær
 • Kokainkrigen

  Roy Krøvel
 • Kunstige paradiser eller forsmaken av paradiset for kunstneren

  Margery Vibe Skagen
 • De kunstige paradiser

  Charles Baudelaire
 • Berus dere

  Charles Baudelaire
 • Rus og nytelse

  et historisk tilbakeblikk

  Hans-Jørgen Wallin Weihe
 • Presidentenes kriger mot narkotika

  Richard Davenport-Hines
 • Stakkarslige, dumme, kriminelle eller syke?

  Thomas W. Strand
Utenomtema
 • Erik Pontoppidans natur

  mellom orden og under

  Brita Brenne
 • «No i dag har eg skrivi riksmål for siste gongen»

  Finn-Erik Vinje
Bøker
 • Det egentlige drikkeonde

  Per Ole Johansen
 • Hakekors og andre tankekors i Hamsuns liv og diktning

  Nina Frang Høyum
 • Hvite felt i okkupasjonsforsningen

  Ane Dalen Ringheim
 • Regjeringskunst

  Espen Schaanning