Musikk

Musikk #1 / 2015

Hvordan har man gjennom historien tenkt om musikkens virkning? Hvordan tenker vi om musikkens virkning og sosiale rolle i dag? Og hvilken rolle har musikk spilt på så ulike arenaer som skolen, arbeidsplassen, hjemmet og offentligheten? Arr ønsker i dette nummeret å rette søkelyset mot ideer om hvordan musikken virker og har virket på individ, kultur og samfunn.

Redaktør: Emil Nicklas Johnsen. Foto: Marthe Amanda Vannebo
 • Leder
 • Neste (2-3 / 2015)
 • Forrige (3-4 / 2014)
Innhold
 • Gjentakelsens kunst

  Om Edward Saids musical elaborations

  Erling Sandmo Les!
 • Muzak-mens-du-jobber

  Musikkprogrammer i industrien, 1919–1948

  Alexandra Hui
 • Musik ska byggas utav glädje

  Hilde Østby Les!
 • Huset jeg har bygget selv

  Pål Angelskår
 • Diabolus in musica?

  Black Sabath og betydningen av heavy metal

  Robert W. Kvalvaag
 • Frå sorg til fest

  Musikk og ritual i det gamle Egypt

  Reinert Skumsnes
 • Notskriften – från gudomlig precision till principiell slump

  Anders Westberg
 • Musikken i den galante offentligheten

  Johann Mattheson om hvordan en galant-homme kan tilegne seg «en sikker gout og et sunt judicium» i musikalske saker

  Jørgen Langdalen
 • Klaveret – et kvinneinstrument?

  Lise Karin Meling
 • Musikkfaget i grunnskolen

  Fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaring

  Signe Kalsnes