Monsteret

Monsteret #4 / 2010

Monsteret har fascinert mennesker til alle tider, og var tidligere viktig på en rekke ulike områder. Monsterets historie gir dermed et interessant perspektiv på felt som f.eks. menneskesyn, religion og vitenskap. I dette nummeret av Arr har vi valgt å belyse monsterets historie, både i tekst og illustrasjoner, for å få frem mangfoldigheten og det uvante ved tidligere tiders monstere, for slik bidra med et historisk perspektiv på monstrøsitetens rolle i dag.

Redaktør: Anne Helness.
 • Leder
 • Neste (1-2 / 2011)
 • Forrige (2-3 / 2010)
Innhold
 • Naturhistorie (78 e.Kr.), 7. bog, «Antropologien», kapitlerne 6–32

  Plinius
 • Monstrøse folkeslag hos Plinius den Ældre

  Jacob Isager
 • Fra slangen til Satan

  Monstre i den bibelske tradisjon

  Reidar Aasgaard
 • Monsterracer på middelalderens mappae mundi

  Leif Søndergaard
 • Monstre og det monstrøse i mødet med Den nye Verden

  Adam Diderichsen
 • «Om Søe-Ormen veed jeg ey nogen Beskeed»

  Tro og tvil rundt naturens hemmelighetsfulle majestet

  Peter Fjågesund
 • Ideer om monstret i fransk åndsliv på 1700-tallet

  Svein-Eirik Fauskevåg
 • Menneskemonsteret

  To forelesninger

  Michel Foucault
 • Monstervokterne

  Superhelter som sublimerte monstre

  Morten Harper
 • Om illustrasjonene i dette nummeret

Utenomtema
 • Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene

  Synnøve Lindtner
 • Welhaven – en norsk dannelsestenker

  Anne-Lise Seip
Bøker
 • Sannhetsforkjempere

  Espen Schaanning
 • Imponerende om norsk presses historie

  Lars-Åke Engblom
 • Biografi for skjønnånder

  Espen Schaanning
 • Er bare skitne hender rene?

  Thomas Krogh