Menneskedyret

Menneskedyret #4 / 2005

I dette nummeret av Arr fokuserer vi på hvordan dyr har blitt forstått her i Vesten og hvordan vi har sett oss selv i dyrenes speil. Dyret har på den ene side blitt ansett for å være menneskets ytterste motsetning, den kontrastvæske som gjør mennesket til menneske. Men det har på den annen side også blitt betraktet som det mennesket «egentlig» er: Et dyr. Synet på mennesket har således vært – og er – uløselig knyttet til synet på dyr. Derfor er menneskedyrets idéhistorie så viktig: Den sier noe om de tankemodeller vi benytter oss av for å forstå oss selv.

Redaktør: Mie Hidle og Espen Schaanning.
 • Leder
 • Neste (1 / 2006)
 • Forrige (3 / 2005)
Innhold
 • Dyr og mennesker i fransk tenkning på 1700-tallet

  Ellen M. Krefting
 • Biffmedaljongens hemmelighet

  Henrik Treimo Les!
 • Blumenbergs løver

  Hans Blumenberg
 • Hunder, retorikk og klassekamp

  Liv Emma Thorsen
 • Dyresoger

  Solveig Aareskjold
 • Bør dyr ha sjel?

  Bjørn Ramberg
 • Fra ape til menneske

  Camilla Kolstad Danielsen
Debatt
 • Døden på Oslo S

  Sveinung Sandberg og Willy Pedersen
 • Hevnens etikk

  Espen Schaanning
Bøker
 • Damasio og «den følende hjernen»

  Ellen M. Krefting
 • Ansiktet som sjelens speil

  Espen Schaanning
 • Samer, Volvo og svenskefaen (og litt til)

  Carl Emil Vogt