Mat

Mat #2-3 / 2007

Man er hva man spiser – forholdet mellom mat og identitet kan forstås både konkret og symbolsk. Tanken bak dette nummeret av Arr har vært å belyse forholdet mellom mat og identitet fra ulike perspektiver som kan gi oss viktige – og kanskje nye – momenter til en matens idéhistorie. Særlig har vi villet få fram de etiske og politiske spørsmålene maten har reist og fremdeles reiser, men som altfor ofte blir usynliggjort.

Redaktør: Lars Berntzen og Camilla Danielsen. Foto: Vivi Andersen
 • Leder
 • Neste (4 / 2007)
 • Forrige (1 / 2007)
Innhold
 • Smakens fysiologi som estetisk erfaring

  Knut Stene-Johansen
 • Hva er mennesket tilpasset å spise?

  Iver Mysterud
 • Et melkedrikkende folk

  Inger Johanne Lyngø
 • Matens politiske økologi

  Eivind Jacobsen og Marianne E. Lien
 • Kjøttindustrien i Chicagos jungel

  Sissel Myklebust
 • Norske matvaner mellom produksjon, forbruk og politikk

  Virginie Amilien
 • Fedmens politiske sårdannelser

  Runar Døving
 • Mat og makt

  Espen Schaanning
 • Fråtsing i antikkens Roma

  Gunn Haaland
 • Umettelige hvite menneskeetere

  Anne Helness
 • Vannmeloner under sengen

  Armenere i Kairo minnes mat og sult

  Nefissa Naguib
Utenomtema
 • Diktning og sannhet

  A.H. Winsnes og Mykle-saken

  Jan-Erik Ebbestad Hansen
 • Det rå og det kokte

  Smaken av hund og nyere norsk dokumentarfilm

  Gunnar Iversen
Bøker
 • Existenskänsla – en historia om gränser

  Christine Quarfood
 • Hvilken Shelley skrev Frankenstein?

  Kjetil Korslund
 • Skitt og kanel i opplysningstiden

  Espen Schaanning
 • Den vanskelige bistandshistorien

  Asle Toje