Lykke

Lykke #1 / 2009

Helt fra de gamle grekere av har spørsmålet om lykke grepet inn i ulike livsområder. Man har hatt ulike synspunkter på hva det vil det si å være lykkelig, hvordan lykken kan oppnås eller om man i det hele tatt bør søke å oppnå den. Arr har villet sette våre dagers forestillinger om lykke inn i et historisk perspektiv. La oss framfor alt ikke glemme at jakten på lykken kan ha store praktiske konsekvenser: Den kan føre til at man sørger for et bedre liv for de undertrykte og avmektige, men også til at man undertrykker, utstøter og endog dreper dem som truer vår egen lykke. Lykke er ikke bare et personlig og eksistensielt anliggende, lykke er også politikk.

Redaktør: Espen Schaanning. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (2 / 2009)
 • Forrige (4 / 2008)
Innhold
 • Lykken er å lykkes

  Øyvind Rabbås
 • Micole, lykken og egeninteressen

  Clara Mathilde Christiansen Fasting
 • Emilie du Châtelet: Om lykke

  Solveig Schult Ulriksen
 • Om lykke

  Emilie du Châtelet
 • Lykke og velstand hos Adam Smith

  Ulla C. Christensen Fjeldstad
 • Dyrelivets gleder og Helvétius’ syn på lykken

  Espen Schaanning
 • Det paradisiske panoptikon

  Ole Hallesby om lykken i det hinsidige

  Nils Gilje
Utenomtema
 • Munkenes erotiske lek i bakvendtland

  Hermeneutikk, kjønn og begjær i Bernard av Clairvaux’ utlegning av høysangen

  Line Cecilie Engh
 • Hersketeknikk

  en begrepshistorie

  Haakon Flemmen
Bøker
 • På sporet av den tapte bok

  Espen Schaanning
 • På parti med Helvétius

  Espen Schaanning
 • Om å lage en filosof

  Espen Schaanning
 • (Sporten) som dannelse

  Finn Olstad