Liv, skrift, historie

Liv, skrift, historie #1-2 / 1997

 • Leder
 • Neste (3 / 1997)
 • Forrige (4 / 1996)
Innhold
 • Når liv blir til - selvbiografi

  Refleksjoner omkring liv, skrift og historie

  Ellen Krefting
 • At producere var mit liv

  Problemer og perspektiver i den kierkegaardske biografi

  Joakim Garff
 • Norsk skrift om russisk historie

  et intervju med Peter Normann Waage

  Thor Arvid Dyrerud
 • Om å skrive seg selv eller å fraskrive seg selvet

  Vidar Enebakk
 • To brev

  Lucius Anneaus Seneca
 • 'Giører efter det I Læser!'

  Liv og tekst i et religiøst perspektiv

  Trygve Riiser Gundersen
 • Absolute idéhistorie

  idéhistoriefaget skriver sin selvbiografi

  Helge Jordheim
 • Tolkningens komedie

  Dante Alighieri og Bruno Latini

  Jo Sigurd Aurvoll
 • Dialektikken mellom liv og verk

  Eivind Tjønneland
 • It's the end of the world!

  en samtale med Sandy Stone om språk, identitet og hukommelse

  Brita Brenna & Ingun Moser
 • Det egentlige livet er annetsteds

  et forsøk på å lese Lévinas

  Jens Erik Paulsen
 • Fra logikk til språk til leik

  Kjetil Steinholt
 • Idéhistoriestudentens horror vacui

  Håvard Benum
 • 'The Sokal affair'

  en enquête om teoriens muligheter og begrensninger