Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning

Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning #4 / 2015

Espen Schaanning, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, initiativtaker til og redaksjonsmedlem i Arr, fylte 60 år i sommer. Arr 4/15 er et festtidsskrift til ære for Espen. Vi i redaksjonen har ønsket å gratulere en kjær kollega.
Redaktør: Truls Petersen. Foto: Arne Bolstad Langleite
  • Leder
  • Neste (1 / 2016)
  • Forrige (2-3 / 2015)
Innhold
  • Liv, Arr, idéhistorie

    Festtidsskrift til Espen Schaanning

    Truls Petersen Les!
  • Å fanga interessa

    Stil og retorikk hos Espen Schaanning

    Sissel Høisæter
  • Naken dame på fest

    Vigdis Hjort
  • Ulikhet, grenser og alliansen mellom de lærde og de store

    Utidssvarende betraktninger fra en encyklopedist

    Moritz Epple
  • Hamsun og det ubevisste sjeleliv

    Fra kanonisering til kontekstualisering

    Eivind Tjønneland
  • Arrbeid

    En introduksjon til Espen Schaannings ledere i Arr

    Truls Petersen
  • Espen Schaannings ledere i Arr