Løgner

Løgner #3 / 1999

Opp igjennom historien har tusener av boksider blitt fylt med tanker om sannhet, men få har virkelig analysert dens skyggeside: løgnen. ARR ønsker i dette nummeret å finne noen orienteringspunkter som viser løgnens mange fasetter, eller om man vil: middelveien mellom løgnens begrensning og fortreffelighet. Det gjør vi ved å søke i autoritative kilder (Odyssevs, Wilde, Nietzsche og Freud), gjennom vitenskapelig avsløringsvirksomhet (Løgntester og spiritistiske medier og bedrag) og ved hjelp av politisk spill på høyt diplomatisk nivå.

 • Leder
 • Neste (4 / 1999)
 • Forrige (2 / 1999)
Innhold
 • Tilforlatelige løgner og utilgivelige sannheter

  Dag Øistein Endsjø
 • "Et ærlig menneske paa bunden"

  om spiritistiske medier og bedrag

  Tonje Maria Mehren
 • Løgntestenes nytteverdi og vitenskapelige status

  Sven Svebak
 • Forstillelsens seier over løgnen

  Om diplomati og løgn

  Iver B. Neumann
 • Lyvekunst, forfengelighet og forfall

  Om Oscar Wildes kritikk av estetismen

  Lars Fr. H. Svendsen
 • Nietzsche: sannhet som løgn

  Solveig Bøe
 • Mytenes dialektikk

  Kritikken av Sigmund Freuds bruk av myter i psykoanalysen

  Ragni Indahl
Utenomtema
 • Talehandlingsteorien som lesestrategi

  en analyse av Quentin Skinners forfatterskap

  Helge Jordheim
Debatt
 • Kjedsomhetens metafysikk

  Eivind Tjønneland
Bøker
 • Sannhet og løgn i Torgersensaken

  Espen Schaanning
 • Max Weber og den historiske sosiologien

  Jan Roger Berg
 • Mellom fiksjon og refleksjon

  Thomas Lundbo