Konspirasjon

Konspirasjon #1-2 / 1993

Redaktør: Jonny Aspen.
 • Leder
 • Neste (3 / 1993)
 • Forrige (4 / 1992)
Innhold
 • Ikke egentlig

  et intervju med historikeren Henning Laugerud

  Torstein Arisholm
 • Den store konspirasjonsfesten

  Øystein Sjaastad
 • Den usynlige hånden - og den hvite

  Dr. Adam Smith jr.
 • Sannheten om EF

  Finn Eyvind Jor
 • Arret

  Jorge Louis Borges
 • Pynchons Mandala; den Plastiske Ordo

  Rolf Inge Værnes
 • Sykdom som komplott

  Ole Myhre Hansen
 • Psykiatrisk LSD-behandling mot 'seksuelle perversjoner'

  Joar Tranøy
 • Tilfredsstillende forklaringer og tilfredsstilte vitenskapsmenn

  Espen Schaanning
 • Forestillingen om politikk som et autonomt system

  Bjørn Qviller
 • Den historiske tekst som litterær kulturgjenstand

  Hayden White Les!
 • Kropp og erfaring

  intervju med Tore Eriksen

  Kristin Gjesdal
 • Intervju med Mark Johnson

  Fredrik Stjernfelt
 • Synet på vitenskap hos Weber og Nietzsche

  Helge Jordheim
 • Presentasjon av Lars-Henrich Schmidts Det sosiale selv

  Thomas Achen
Bøker
 • Bokanmeldelser