Istanbul

Istanbul #1-2 / 2011

Det finnes en lang tradisjon for å betrakte Istanbul, tidligere kalt Konstantinopel, som jordens hjerte eller navle. Arr ønsker å utforske nettopp dette perspektivet: Hvordan samles ulike religioner i Istanbul, hvordan møtes modernitet og tradisjonalisme, fortid og nåtid, i denne byen som faktisk kan sies å romme alt?

I dette nummeret av Arr tar vi for oss Istanbul sett både utenfra og innenfra, og beveger oss gjennom ulike epoker – den bysantinske perioden, den osmanske perioden og den moderne republikken – for å undersøke hvordan historiens mange avleiringer preger byen mellom øst og vest.

Redaktører: Christine Amadou, Ellen Krefting, Johannes W. Løvhaug. Foto: Haakon Flemmen
 • Leder
 • Neste (3 / 2011)
 • Forrige (4 / 2010)
Innhold
 • Orhan Pamuks Istanbul

  Bernt Brendemoen
 • Den håliga staden

  att gå längs landmurarna och andra rumsproduktioner i Istanbul

  Catharina Gabrielsson
 • Konstantin den store

  makt og representasjon

  Trond Berg Eriksen
 • Fra praktverk til fattigmannskvartal

  Büyük Valide Han

  Zerrin Iren Boynudelik
 • Et utopisk Konstantinopel?

  Francesco Sansovino og hans skrifter om «det tyrkiske»

  Kristin Gjerpe
 • Fredagslunsj

  tanker om Istanbul i Kairo

  Nefissa Naguib
 • Beyoglu-taksim

  historie, politikk og festlig skue

  Aysegul Baykan Les!
 • Mevlevisufiene i Istanbul

  bevegelige steder, ritualer og gjenstander

  Bente Nicolaisen
 • Patriarkatet i Konstantinopel

  Torstein Theodor Tollefsen
 • «Sminket hore» eller «paradis på jord»

  engelske reisende til Konstantinopel på 1600-tallet

  Anne Helness
 • Istanbul som Europas imperiale sentrum

  Einar Wigen
 • O polis, polis

  Konstantinopels fall og verdens undergang

  Christine Amadou
Utenomtema
 • En arkhé

  byen, bystaten og begynnelsen på gresk tenkning

  Per Strømholm
Bøker
 • Tvilsomt gjenopplivningsforsøk

  Espen Schaanning
 • En av oss?

  Hans Fredrik Dahl
 • Nietzsches religion

  Espen Schaanning
 • Anstrengelsens kulturfilosof

  Henrik Keyser Pedersen