Intellektuell heltedyrking

Intellektuell heltedyrking #4 / 2000

"Ingen kommer utenom Kant", fikk en venninne av meg høre fra sin veileder. Hvorpå hun forbannet seg på at da skulle hun jamen meg prøve. Hvem er det som plasserer bautasteinene i det intellektuelle landskapet? Og hvordan forholder vi oss til dem? Heltedyrking handler både om fremdyrking av nye helter og om kultivering av de gamle. Heltedyrking
Redaktør: Ragni Indahl.
 • Leder
 • Neste (1-2 / 2001)
 • Forrige (2-3 / 2000)
Innhold
 • Aasta Hansteens personlighetsbegrep

  Ragni Indahl
 • Enquéte: Hvem er dine intellektuelle helter?

 • Den lærde, den vittige, den grundige, den store og den største Lærde

  Peter Frederik Suhm
 • Idéhistorisk bakgrunn for Suhms lærdhetstypologi

  Eivind Tjønneland
 • Hvordan Newton ble så flink

  Marie Hidle
 • Thomas Alva Edison - en av tidenes største oppfinnere

  Sebastian Grøvdal Schaanning
 • Historiefortolkning og dannelsesideal

  Åndsaristokrater i opplysningens tjeneste

  Gry C. Brandser
 • Skjervheim-kulten - kul (cool) eller tull (tool)?

  Helge Høibraaten
 • Suttung-bevegelsens litteratursyn

  Kirsten Kalleberg
 • Å luke med varsom hånd

  om rasehygiene og den norske steriliseringsloven

  Lars M. Gudmundson
 • Splittelseserfaringen og helhetslengsel i Schillers brev om menneskets estetiske oppdragelse

  Otto M. Christensen
Bøker
 • Fløgstads klagesang over Oslo

  Johnny Aspen
 • Læseverdig om Augustin

  Lars Boje Mortensen
 • Filologenes natt

  Trygve Riiser Gundersen