Idéhistorie på norsk

Idéhistorie på norsk #4 / 1999

Med dette nummeret, nr. 4 1999, feirer ARR sitt tiårsjubileum som uavhengig idéhistorisk tidsskrift. Som tittel for jubileumsnummeret har vi valgt Idéhistorie på norsk. Det var også temaet for ARRs jubileumsseminar våren 1999. Storparten av innleggene fra seminaret gjengis i dette nummeret, i tillegg til en rekke nyskrevne bidrag.

 • Leder
 • Neste (1 / 2000)
 • Forrige (3 / 1999)
Innhold
 • Velkomsttale i anledning ARRs 10-års jubileum

  Espen Schaanning
 • Filosofer, idéhistorikere og den norske filosofiske tradisjon

  Thor Inge Rørvik
 • Finnes en norsk idéhistorie?

  Hans Fredrik Dahl
 • Barndom på boks

  Barne-TV sin historie i et kultursosiologisk perspektiv

  Marit Haldar
 • Hva kan idéhistorikere si om Norge som ingen andre kan?

  Trond Berg Eriksen
 • Idéhistoriens gjenkomst

  Intervju med Rune Slagstad

  Vidar Enebakk og Bente Roalsvig
 • Fortidens tilstedeværelse

  Bodil Stenseth
 • Den muntre motfortelling

  Harry Fett og kampen om idéhistorien

  Per Anders Aas
 • Historieideen og idéhistorien - en konfrontasjon?

  Odd Arvid Storsveen
 • Noen tekstvitenskapelige betraktninger omkring studiet av tekster, kulturer og ideologier i dansk-norsk 1700-tall

  Kjell Lars Berge
 • Bakgrunnen for Treschows innlegg i universitetsdebatten :

  Eivind Tjønneland
 • Tanker i Anledning af Hr. Professor Wilses Bekiendtgiørelse i de norske Intelligenz-Blade No. 13 dette Aar

  Niels Treschow
 • «Da jeg først sat Pennen til Papiir ...»

  Niels Treschow
 • Siri Hempel Lindøe: En samtale om bilder i Bergen 1572

 • Romanen om ingenmannslandet

  Risikotematikken i Solstads T. Singer - første del

  Kjetil Jakobse
 • Idéhistorie og nordisk litteraturvitenskap

  Eivind Tjønneland
 • ARRtikler gjennom 10 år

  Oversikt over artikler og bokanmeldelser i ARR 1/89 - 3/99

Bøker
 • Postmoderne tenkere og norske intellektuelle

  Tove Pettersen