Hjernen

Hjernen #1 / 2012

Hjernens idéhistorie er overraskende mangfoldig og avslører hvordan ulike forestillinger om hjernen og ulike måter å studere den på er viklet sammen med forskjellige verdens- og menneskesyn, ulike forståelser av moral og fornuft. Den viser at hjernen alltid både er natur og kultur. Et viktig spørsmål i møte med den biologiske vendingen i dag er derfor: Hva gjør nevrovitenskapene med vårt bilde av hjernen? Og av oss selv?

Redaktører: Ellen Krefting, Espen Schaanning. Foto: Anja Niemi
  • Leder
  • Neste (2 / 2012)
  • Forrige (4 / 2011)
Utenomtema
  • "Djevelens inngangsport" og "Kristi brud"

    Kvinnelige metaforers betydning i middelalderens askese og mystikk

    Line Cecilie Engh