Historiens nytte

Historiens nytte #3-4 / 2009

Hvilken nytte har historievitenskapene, hvilken nytte kan de ha og bør de ha? Da Norges Forskningsråd i sin nye nasjonale strategi for humanistisk forskning skulle svare på spørsmålet: «Hvorfor humanistisk forskning?», så var svaret: velferd og utvikling i Norge. Er det slik vi må betrakte historieforskningens nytte? Bidrar historievitenskapene til velferd og utvikling? Kan de tjene disse formålene? Bør de det? Eller ligger historiens nytte i noe helt annet? I selvforståelse? Eller frigjøring? I så fall for hvem og på hvilken måte? Eller kanskje man ikke skulle stille nyttekrav til historievitenskapene i det hele tatt? Er historisk kunnskap mål i seg selv?

For å feire Arrs 20-årsjubileum, utfordret vi historieforskere fra ulike fagområder med slike spørsmål, og inviterte like gjerne til et seminar. De åtte første bidragene til dette jubileumsnummeret ble presentert på jubileumsseminaret 8. mai 2009.

Redaktører: Espen Schaanning, Ellen Krefting, Anne Helness. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (1 / 2010)
 • Forrige (2 / 2009)
Innhold
 • Arr 20 år

  Espen Schaanning
 • Historieskrivningens nytte

  Trond Berg Eriksen
 • Fra niende april til åttende mai

  Fem viktige år i nasjonens historie

  Anne Eriksen
 • Historia magistra vitae i det 21. århundre

  Debatten om Falstad

  Helge Jordheim
 • Historie og fiksjon

  Til felles nytte og behag?

  Anne Birgitte Rønning
 • Historie – vitenskapen om forandringens mulighet?

  Knut Kjeldstadli
 • Har historie overlevelsesverdi?

  Ewa Domanska
 • Om filosofihistoriens nytte

  Quentin Skinner
 • Musikkhistorie som estetisk praksis

  Erlend Hovland
 • Medisinhistoriens nytte

  Anne Kveim Lie
 • En annen historie

  Karin Widerberg
 • Passé composé

  Den franske debatten om erindring

  Kåre Dahl Martinsen
Utenomtema
 • Darwinjubileet 2009 – en bro mellom de to kulturer

  Vidar Enebakk
Debatt
 • Opplysninger om opplysningstidsskriftene – noen kommentarer til Schaanning

  Eivind Tjønneland
Bøker
 • Historisk roman om treholtsaken

  Espen Schaanning
 • Kristne utbrytere

  Espen Schaanning
 • Fornuftens historie

  Espen Schaanning