Hemmeligheter

Hemmeligheter #1 / 2017

Hysj! Arr ser nærmere på hemmelighetenes historie. Les om hemmelighetenes og hemmeligholdets rolle i maktutøvelse og maktkritikk, i historieskriving og psykoanalytisk tenkning, i naturvitenskap og militær strategi.

Redaktør: Ellen Krefting.
 • Leder
 • Neste (2 / 2017)
 • Forrige (3-4 / 2016)
Innhold
 • Konger uten klær

  Hemmelige historier som eneveldekritisk sjanger

  Ellen Krefting Les!
 • Den ukjente historien om keiser Justinian og Theodora

  Om kjønn, makt og hemmeligheter hos Prokopios

  Christine Amadou
 • Anekdota

  Prokopios fra Caesarea
 • Tvetydig åpenhet

  Psykoanalytiske betraktninger

  Torberg Foss
 • Jakten på naturens hemmeligheter

  Thomas Østerhaug
 • Militært hemmelighold – et tveegget sverd

  Harald Høiback
Utenomtema
 • Strafferett i Napoli på 1700-tallet

  Omid Shahibzadeh