Helse

Helse #2-3 / 2015

Helse er blitt et av de viktigste spørsmålene i vår tid, på både politisk, sosialt og individuelt nivå. Arr ønsker i dette nummeret å ta utgangspunkt i det altomfattende i vår tids helsebegrep, og se på utvidelsen av begrepet i et historisk perspektiv.

Redaktør: Else Marie Lingaas. Foto: Håkon Bergseth
 • Leder
 • Neste (4 / 2015)
 • Forrige (1 / 2015)
Innhold
 • Ingen enkle veier til helse

  Om måter å forstå historisk utvikling av helseforhold på

  Ole Georg Moseng
 • Individets eller folkets helse?

  Spedalskhet som politisk sak 1832-1854

  Bjørn Godøy
 • "Saadanne uting som høie hæle og korsetter bør skyes som pesten"

  Draktreform og helse ved 1800-tallets slutt

  Marthe Glad Munch-Møller
 • Om å komme i form i uniform

  Legenes rolle i norsk speiderbevegelse

  Espen Schaanning Les!
 • Seksualhygiene i borgerlig og sosialistisk belysning

  Karl Evang
 • Da helse ble politikk

  Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet

  Siv Frøydis Berg
 • "Å lytte til legene eller til guden"

  Om helse, sykdom og helbredelse i antikken sett i et arkeologisk perspektiv

  J. Rasmus Brandt
 • Raritetar til sals

  Johannes Six van Chandelier
 • Eksotiske medisinar, begjær og helse i den nederlandske gullalderen

  Ronny Spaans
 • Samfunnsendringar – til skade for helse?

  Nevrasteni og "det forandrede levesæt" i Noreg 1840–1914

  Kristine Lillestøl
 • Om folk og fisk

  Antibiotikaresistens som idémessig utfordring i mat- og helsefeltet

  Terje Finstad
 • "Så steg solen opp over Dikemark"

  Psykisk sykdom på norske museer

  Ellen Lange
 • "Om jeg er frisk? Vent litt, jeg skal bare sjekke appen"

  Helsebegreper for vår tid

  Bjørn Hofmann
 • Kroppslig beredskap for andre

  Et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær

  Ulla-Britt Lilleaas
Utenomtema
 • Augustins lokketoner

  Om vitenskapssynet i De musica

  Lars Fredrik Janby