Katalogen

l m s
Athen

Athen #1-2 / 2019

Arr utforsker Athen.

 • Innhold
 • Leder
Havet

Havet #3-4 / 2018

Arr gjør dypdykk i et evig tema. 

 • Innhold
 • Leder
Humor

Humor #2 / 2018

Arr tar humor på alvor.

 • Innhold
 • Leder
Oppdragelse

Oppdragelse #1 / 2018

Arr ser til historien for å utfordre vårt syn på oppdragelse.

 • Innhold
 • Leder
Russland

Russland #3-4 / 2017

Arr ser nærmere på Russlands idéhistorie. 

 • Innhold
 • Leder
Krise

Krise #2 / 2017

Krise! Arr ser nærmere på krisebegrepets historie og situasjoner der begrepet har stått sentralt. 

 • Innhold
 • Leder
Hemmeligheter

Hemmeligheter #1 / 2017

Hysj! Arr ser nærmere på hemmelighetenes historie. Les om hemmelighetenes og hemmeligholdets rolle i maktutøvelse og maktkritikk, i historieskriving og psykoanalytisk tenkning, i naturvitenskap og militær strategi.

 • Innhold
 • Leder
Meningen med livet

Meningen med livet #3-4 / 2016

Hva er meningen med livet? Arr har denne gang vært ute etter å hente fram noen eksempler på hvordan livets mening har blitt tematisert.

 • Innhold
 • Leder
Døden

Døden #2 / 2016

Hva slags preg har forestillinger om døden satt på ulike samfunn, bevegelser eller tankeretninger? Hvilke grep har man gjennom historien tatt for å forstå og forholde seg til døden? Med dette nummeret av Arr har vi ønsket å undersøke…...

 • Innhold
 • Leder
Ting

Ting #1 / 2016

Dette nummeret av Arr undersøker ting og menneskers forhold til ting. Det handler om begjær etter ting. Om ting som politikk. Det handler i vesentlig grad om å bruke ting som kilde til viten. Flere av artiklene tar dessuten opp dette med at…...

 • Innhold
 • Leder
Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning

Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning #4 / 2015

Espen Schaanning, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, initiativtaker til og redaksjonsmedlem i Arr, fylte 60 år i sommer. Arr 4/15 er et festtidsskrift til ære for Espen. Vi i redaksjonen har ønsket å gratulere en…...

 • Innhold
 • Leder
Helse

Helse #2-3 / 2015

Helse er blitt et av de viktigste spørsmålene i vår tid, på både politisk, sosialt og individuelt nivå. Arr ønsker i dette nummeret å ta utgangspunkt i det altomfattende i vår tids helsebegrep, og se på utvidelsen av begrepet i et historisk…...

 • Innhold
 • Leder
Musikk

Musikk #1 / 2015

Hvordan har man gjennom historien tenkt om musikkens virkning? Hvordan tenker vi om musikkens virkning og sosiale rolle i dag? Og hvilken rolle har musikk spilt på så ulike arenaer som skolen, arbeidsplassen, hjemmet og offentligheten? Arr ønsker…...

 • Innhold
 • Leder
Akademikernes samfunnsansvar

Akademikernes samfunnsansvar #3-4 / 2014

Arr fyller 25 år i 2014 og tar i dette jubileumsnummeret for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar.

 • Innhold
 • Leder
Familien

Familien #2 / 2014

Dette nummeret av Arr handler om hvordan familien gjennom historien har vært gjenstand for stor interesse og påvirking fra instanser utenfor familien – fra staten, filosofene, politikerne, kirken eller reklamebransjen.

 • Innhold
 • Leder
Norge

Norge #1 / 2014

I 2014 feirer vi 200-årsjubileum for Norges grunnlov. Men hva er Norge? I dette nummeret av Arr er vi ute etter å belyse forestillinger om Norge – forestillinger som har preget folks sjølbilde, påvirket norsk politikk og vært premisser…...

 • Innhold
 • Leder
Disiplin

Disiplin #4 / 2013

Et samfunn uten noen form for disiplin ville umiddelbart opphøre som samfunn. Men disiplinen kan ta mange former, utøves på mange områder og oppleves forskjellig. I dette nummeret av Arr har vi villet utforske noen av de forestillinger om…...

 • Innhold
 • Leder
Eiendom

Eiendom #3 / 2013

Menneskers forhold til eiendom har aldri vært en konstant: Det er stor variasjon innenfor selv ganske nær historie angående hvem som kan eie hva, angående hva som blir regnet som vesentlig eiendom og hva slags konsekvenser det får for oss om man…...

 • Innhold
 • Leder
Cuba

Cuba #1-2 / 2013

Hvilke historiske forestillinger om Cuba vil forme landets fremtid? Dette spørsmålet søkte Arr svar på da vi i oktober 2012 arrangerte konferansen «Images of Cuba». I løpet av en uke presenterte kubanske, amerikanske og norske forskere sine analyser…...

 • Innhold
 • Leder
Radikalisme

Radikalisme #3-4 / 2012

Det er noe flyktig ved radikalismen. Å være radikal for 50 år siden er ikke det samme som å være radikal i dag. Gårsdagens radikalere ender opp med å bli dagens konservative. Dermed er det også noe grunnleggende historisk ved radikalismen. Med…...

 • Innhold
 • Leder
Smerte

Smerte #2 / 2012

Dette nummeret av Arr fokuserer på fortolkningen av smerten innen andre kunnskapsområder enn medisin: religionen, litteraturen, kunsten, politikken, idretten. Blant andre. Men ideer beveger seg på tvers av disse avgrensningene. Derfor gir…...

 • Innhold
 • Leder
Hjernen

Hjernen #1 / 2012

Hjernens idéhistorie er overraskende mangfoldig og avslører hvordan ulike forestillinger om hjernen og ulike måter å studere den på er viklet sammen med forskjellige verdens- og menneskesyn, ulike forståelser av moral og fornuft. Den viser at hjernen…...

 • Innhold
 • Leder
Fremtiden

Fremtiden #4 / 2011

Våre forestillinger om fremtiden har forandret seg gjennom historien. De er kommentarer til sin samtid, påvirket av litteratur, kunst, religion og teknologi. Slående ofte er de også forsøk på å forstå og…...

 • Innhold
 • Leder
Magi

Magi #3 / 2011

Dette nummeret av Arr gjenspeiler variasjonene i forestillingene om magi og bruken av begrepet fra antikken til i dag. Arr ønsker å belyse ulike forestillinger om magi, utviklingen av begrepet, magiens og magikerens status,…...

 • Innhold
 • Leder
Istanbul

Istanbul #1-2 / 2011

Det finnes en lang tradisjon for å betrakte Istanbul, tidligere kalt Konstantinopel, som jordens hjerte eller navle. Arr ønsker å utforske nettopp dette perspektivet: Hvordan samles ulike religioner i Istanbul, hvordan møtes modernitet og…...

 • Innhold
 • Leder
Monsteret

Monsteret #4 / 2010

Monsteret har fascinert mennesker til alle tider, og var tidligere viktig på en rekke ulike områder. Monsterets historie gir dermed et interessant perspektiv på felt som f.eks. menneskesyn, religion og vitenskap. I dette nummeret av Arr har…...

 • Innhold
 • Leder
Psykoanalysen i Norge

Psykoanalysen i Norge #2-3 / 2010

I hundre år har psykoanalysen vært en populær og innflytelsesrik idéstrømning i norsk kultur. Opprinnelig lanserte Sigmund Freud (1856–1939) en vitenskapelig teori og metode for behandling av psykiske lidelser. Men hans tanker om det ubevisste,…...

 • Innhold
 • Leder
Utvikling

Utvikling #1 / 2010

Medan starten på det moderne utviklingsprosjektet som regel blir tidfesta til etter den andre verdskrigen, er tenkinga om utvikling – både som perspektiv og prosjekt – langt eldre. Artiklane i dette nummeret av Arr ser på utviklingsidear frå fleire…...

 • Innhold
 • Leder
Historiens nytte

Historiens nytte #3-4 / 2009

Hvilken nytte har historievitenskapene, hvilken nytte kan de ha og bør de ha? Da Norges Forskningsråd i sin nye nasjonale strategi for humanistisk forskning skulle svare på spørsmålet: «Hvorfor humanistisk forskning?», så var svaret: velferd og…...

 • Innhold
 • Leder
Politikk

Politikk #2 / 2009

Vi har alle en intuitiv forståelse av hva politikk er, men det dukker stadig opp debatter som minner oss om at fenomenet er vanskelig å avgrense: Hvem er politiske aktører? Er politikk kun statens virksomhet? Hva finnes utenfor politikken – friheten?…...

 • Innhold
 • Leder
Lykke

Lykke #1 / 2009

Helt fra de gamle grekere av har spørsmålet om lykke grepet inn i ulike livsområder. Man har hatt ulike synspunkter på hva det vil det si å være lykkelig, hvordan lykken kan oppnås eller om man i det hele tatt bør søke å oppnå den. Arr har…...

 • Innhold
 • Leder
Frihet

Frihet #4 / 2008

Drømmer om frihet har fulgt moderniteten helt fra dens begynnelse og modernisering er framstilt nettopp som en frigjøringsprosess. I vår tid og i de vestlige samfunnene blir frihet ofte forstått som fravær av hindringer for det enkelte individet,…...

 • Innhold
 • Leder
Sladder

Sladder #3 / 2008

I dette nummeret av Arr ønsker vi ikke å gå sladrepressen i næringen, men å se nærmere på sladderens historie. På hva som definerer og ikke minst utdefinerer visse typer budskap som sladder og på hvilken historisk drivkraft det løse…...

 • Innhold
 • Leder
Paris

Paris #1-2 / 2008

I dette nummeret ønsker Arr å betrakte Paris i lys av byens revolusjonære historie frem til forstadsopprøret i oktober og november 2005. Vi vil se hvordan Paris har vært arena for eksperimentering i kunsten og litteraturen, noe som har bidratt…...

 • Innhold
 • Leder
Dommedag

Dommedag #4 / 2007

Dommedag er i si bibelske tyding slutten og sanninga. Dagen då «dei døde vart dømde etter det som stod skrive i bøkene, etter gjerningane sine» (Åp, 20). Syndarane hamnar i helvetesilden, medan dei truande og trufaste får plass i det nye Jerusalem.…...

 • Innhold
 • Leder
Mat

Mat #2-3 / 2007

Man er hva man spiser – forholdet mellom mat og identitet kan forstås både konkret og symbolsk. Tanken bak dette nummeret av Arr har vært å belyse forholdet mellom mat og identitet fra ulike perspektiver som kan gi oss viktige – og kanskje…...

 • Innhold
 • Leder
Vitenskapens prosa

Vitenskapens prosa #1 / 2007

Vitenskapens tekster utfordres når den kommer i nærkontakt med andre tekstkulturer, og det oppstår muligheter for både selvransakelse og ny innsikt: Vitenskapens prosa kan i seg selv ha genreoverskridende kvaliteter, den kan bli satt inn i nye kulturelle…...

 • Innhold
 • Leder
Ondskap

Ondskap #4 / 2006

Arr graver i dette nummeret fram noen historiske røtter for våre ondskapsforestillinger og viser hvordan de har blitt satt i spill innenfor så vel barokkens tragiske fortellinger og vår tids romankunst som i barnelitteraturen og religiøse…...

 • Innhold
 • Leder
1968

1968 #2-3 / 2006

Målet med nummeret har vært å gå bak mytene og se på hendelsesforløpet og det idéhistoriske bakteppet for 1968. Ikke for en gang til å fremme forsvarstaler, fallitterklæringer eller krav om bekjennelse eller anger, men for å spørre: Hva skjedde,…...

 • Innhold
 • Leder
Underholdning

Underholdning #1 / 2006

I dette nummeret av Arr har vi ønsket å betrakte underholdningen og ikke minst underholdningsproblematikken fra en historisk synsvinkel. Vi har ønsket å få løftet fram ulike defi nisjoner av underholdning, ulike…...

 • Innhold
 • Leder
Menneskedyret

Menneskedyret #4 / 2005

I dette nummeret av Arr fokuserer vi på hvordan dyr har blitt forstått her i Vesten og hvordan vi har sett oss selv i dyrenes speil. Dyret har på den ene side blitt ansett for å være menneskets ytterste motsetning, den kontrastvæske som…...

 • Innhold
 • Leder
Mannen

Mannen #3 / 2005

Forestillingen om mannen som offer – for modernisering og feminisering – er utbredt både blant intellektuelle og i populærkulturen. I stedet for å dvele ved en påstått krise, ønsker Arr med dette nummeret å utforske forestillinger…...

 • Innhold
 • Leder
Narkomani

Narkomani #1-2 / 2005

Forvaltningen av narkotikaproblemet, i Norge og internasjonalt, har vært preget av nære bånd mellom politikk og vitenskap. Vitenskap har stort sett stått i politikkens tjeneste som leverandør av viten om brukeren og stoffet. Etterkrigstidas utvikling…...

 • Innhold
 • Leder
Idéhistoriens egenart

Idéhistoriens egenart #4 / 2004

Med dette nummeret feirer ARR sine 15 år som uavhengig idéhistorisk tidsskrift. Anledningen ble behørig markert med et jubileumsseminar i Det norske vitenskapsakademi den 10. september 2004, viet temaet "Idéhistoriens egenart". I forkant…...

 • Innhold
 • Leder
Krig

Krig #2-3 / 2004

Arr ønsker med dette nummeret å se dagens kriger i lys av hvordan krig tidligere har blitt tenkt og ført.

 • Innhold
 • Leder
Vennskap

Vennskap #1 / 2004

Vennskap opererer i krysningspunkter: mellom politikk og etikk, mellom det erotiske og det praktiske, mellom privat og offentlig. Begrepet er vidt, og vennskapsforhold fremstår gjerne som uklare ordninger uten kjøreregler. De bærer i seg et ideal om…...

 • Innhold
 • Leder
Solidaritetens grenser

Solidaritetens grenser #3-4 / 2003

Hver dag dør om lag 30 000 barn av sult og underernæring i den tredje verden. Likevel settes ikke dette øverst på den politiske dagsorden i Norge. Man setter himmel og jord, og ikke minst utrolige ressurser inn p å redde et hvilket som helst norsk…...

 • Innhold
 • Leder
Universitetet

Universitetet #2 / 2003

Med dette nummeret ønsker redaksjonen i Arr å invitere til en grunnleggende refleksjon rundt universitetets funksjon og virkemåter – en refleksjon som trekker veksler både på aktuelle samfunnsanalyser og universitetets lange og omskiftelige…...

 • Innhold
 • Leder
Folket

Folket #1 / 2003

"Folk flest" har lenge hatt en ubestridt status i politisk retorikk. Men når begrepet brukes, er det ikke alltid opplagt hvem "folk" eller "folk flest" er. Innen akademiske kretser har det derfor blitt hevdet at ”folket” ikke eksisterer. Til gjengjeld…...

 • Innhold
 • Leder
Konkurranse

Konkurranse #4 / 2002

Dette nummeret er ikke ment som en diskusjon om hvorvidt vi bør ha mer eller mindre konkurranse. Prosjektet er snarere å vise at det finnes mange forskjellige former for konkurranse. Det er ofte uklart hva konkurransetilhengere og motstandere…...

 • Innhold
 • Leder
Ære

Ære #3 / 2002

Hamsuns Glahn gir en død hund til Edvarda som han er forelsket i. Arve forbereder seg på friheten, etter å ha sittet tolv år i fengsel for drap og ran. Det fins ennå husmødre som har et velstelt hjem som det høyeste…...

 • Innhold
 • Leder
Roma

Roma #1-2 / 2002

I Vergils Aeneide blir Aeneas vist stedet hvor Roma en gang i framtida skal ligge. Der finner han ruiner. For i Roma er til og med begynnelsen merket av fortida: virum monimenta priorum, «monumenter over tidligere menn». I europeisk bevissthet…...

 • Innhold
 • Leder
Film

Film #4 / 2001

Spenningen mellom fakta og fiksjon, mellom virkelighet og film, har vært utgangspunkt for mange teorier innenfor film- og medievitenskapen. I dette nummeret av ARR tar vi for oss dette spillet i en historisk kontekst. Film er i liten grad brukt…...

 • Innhold
 • Leder
Det eksotiske

Det eksotiske #3 / 2001

Ulike måter å iscenesette periferien - idyllisk på den ene siden, farefull på den andre - sier noe essensielt om det eksotiske. Det eksotiske kan sies å være en arena for fantasier og stereotypier - et virkelighetens drømmeland. Holdt fast og temmet…...

 • Innhold
 • Leder
Skole

Skole #1-2 / 2001

«Skole» betydde opprinnelig fritid, altså en tid som er fri og frigjort fra verdens krav. I dag har ordet motsatt betydning. Det er tiden utenom skolen som er fri, og skolen er gjennomsyret av krav fra oven. I dette nummeret av Arr forsøker…...

 • Innhold
 • Leder
Intellektuell heltedyrking

Intellektuell heltedyrking #4 / 2000

"Ingen kommer utenom Kant", fikk en venninne av meg høre fra sin veileder. Hvorpå hun forbannet seg på at da skulle hun jamen meg prøve. Hvem er det som plasserer bautasteinene i det intellektuelle landskapet? Og hvordan forholder vi oss til dem?…...

 • Innhold
 • Leder
Risiko

Risiko #2-3 / 2000

Forestillinger om risiko og sikkerhet gjennomsyrer vår samtid. ARR vil undersøke risikosamfunnets idéhistoriske dimensjon og tilblivelseshistorie. Gjennom en rekke analyser av blant annet sannsynlighetsregning, gasskraftverk, juridiske sikringsdommer…...

 • Innhold
 • Leder
Hjemmekos

Hjemmekos #1 / 2000

Vi har aldri hatt noe bevisst forhold til offentlige møteplasser i Norge. Langt mindre har vi dyrket den finjusterte balansen mellom deltakelse i det offentlige liv på den ene side, og det tilbaketrukne privatlivet, på den annen. Etter lange økter…...

 • Innhold
 • Leder
Idéhistorie på norsk

Idéhistorie på norsk #4 / 1999

Med dette nummeret, nr. 4 1999, feirer ARR sitt tiårsjubileum som uavhengig idéhistorisk tidsskrift. Som tittel for jubileumsnummeret har vi valgt Idéhistorie på norsk. Det var også temaet for ARRs jubileumsseminar våren…...

 • Innhold
 • Leder
Løgner

Løgner #3 / 1999

Opp igjennom historien har tusener av boksider blitt fylt med tanker om sannhet, men få har virkelig analysert dens skyggeside: løgnen. ARR ønsker i dette nummeret å finne noen orienteringspunkter som viser løgnens mange fasetter, eller…...

 • Innhold
 • Leder
Selvkontroll

Selvkontroll #2 / 1999

 

 • Innhold
 • Leder
Natur

Natur #4 / 1998 – 1 / 1999

Naturen har lenge vært et yndet idéhistorisk tema, og som innen de fleste andre kulturfag har natur ofte blitt satt i motsetning til kultur. En annen tilnærming kan være at natur er kultur; ikke noe vi gradvis avdekker eller oppdager, men…...

 • Innhold
 • Leder
Filologi

Filologi #2-3 / 1998

Knapt noen historisk praksis har hatt en mer omveltende effekt på vårt historiebilde enn lesningen – fra Lorenzo Vallas nydatering av Konstantins donasjon til bibelkritikken på 17- og 1800-tallet. Det kunne tjene som en påminnelse for dem som mener…...

 • Innhold
 • Leder
Penger

Penger #1 / 1998

Emballert i plast og stablet pallevis i Norges bank, fortoner penger seg til forveksling lik plastemballert hermetikk på Rimi og Rema. Sjørøverskattenes blinkende dubloner, glitrende gull og farverike edelstener er milevis unna. Tilsynelatende. Bortsett…...

 • Innhold
 • Leder
Eksperten

Eksperten #4 / 1997

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Straff

Straff #3 / 1997

 

 • Innhold
 • Leder
Liv, skrift, historie

Liv, skrift, historie #1-2 / 1997

 

 • Innhold
 • Leder
Feminismer

Feminismer #4 / 1996

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Offentlighetens grenser

Offentlighetens grenser #3 / 1996

 

 • Innhold
 • Leder
Berlin

Berlin #2 / 1996

 

 • Innhold
 • Leder
Kunnskapens materialitet

Kunnskapens materialitet #1 / 1996

 

 • Innhold
 • Leder
Verden på utstilling

Verden på utstilling #3-4 / 1995

 

 • Innhold
 • Leder
Bonden

Bonden #2 / 1995

 

 • Innhold
 • Leder
Tid

Tid #1 / 1995

 

 • Innhold
 • Leder
Det romantiske

Det romantiske #3-4 / 1994

 

 • Innhold
 • Leder
Barn

Barn #2 / 1994

 

 • Innhold
 • Leder
Levende tabuer

Levende tabuer #1 / 1994

 

 • Innhold
 • Leder
Kannibalisme

Kannibalisme #4 / 1993

 

 • Innhold
 • Leder
Turisme

Turisme #3 / 1993

 

 • Innhold
 • Leder
Konspirasjon

Konspirasjon #1-2 / 1993

 

 • Innhold
 • Leder
Porno

Porno #4 / 1992

 

 • Innhold
 • Leder
Avantgarde

Avantgarde #3 / 1992

 

 • Innhold
 • Leder
Bioteknologi

Bioteknologi #2 / 1992

 

 • Innhold
 • Leder
Journalisme

Journalisme #1 / 1992

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
New York

New York #4 / 1991

 

 • Innhold
 • Leder
Rett og makt

Rett og makt #2-3 / 1991

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Det ubevisste

Det ubevisste #1 / 1991

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Wien

Wien #4 / 1990

 

 • Innhold
 • Leder
Ledelse

Ledelse #3 / 1990

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Bevaring

Bevaring #2 / 1990

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Foucault, Habermas, Elster, Lyotard

Foucault, Habermas, Elster, Lyotard #1 / 1990

 

 • Innhold
 • Leder
 • Utsolgt!
Bataille, Krogh

Bataille, Krogh #1 / 1989

 

 • Innhold
 • Leder