Frihet

Frihet #4 / 2008

Drømmer om frihet har fulgt moderniteten helt fra dens begynnelse og modernisering er framstilt nettopp som en frigjøringsprosess. I vår tid og i de vestlige samfunnene blir frihet ofte forstått som fravær av hindringer for det enkelte individet, og er knyttet til en liberal, for ikke å si liberalistisk ideologi. Slik trenger det ikke være og slik har det heller ikke alltid vært.

I dette nummeret av Arr søker vi ikke å besvare det tidløse spørsmålet: «Hva er frihet?» Vårt mål er gjennom historiske eksempler å vise ulike, og kanskje fremmedartede, måter å tenke om frihet på.

Redaktører: Johannes W. Løvhaug, Truls Petersen. Foto: Vanessa Hagen
 • Leder
 • Neste (1 / 2009)
 • Forrige (3 / 2008)
Innhold
 • Forbruk og frihet

  Christine Myrvang
 • «Der er dog ingen dødelig, som ret er frie»

  fire aspekter ved frihet i antikken

  Håvard Løkke
 • Akademisk frihet – har vi den nå?

  Vidar Enebakk
 • Foredrag om den frie viljen

  Hans Jæger
 • Hvor kan friheten finne sted?

  Den unge M.J. Monrad om frihet, stat og nasjon

  Baard Olav Skogrand
 • Med kokfisk og tuskhandel mot bønder og borgerskap

  tjenernes frihetskultur i nordnorske kystsamfunn på 1800-tallet

  Jostein Lorås
 • Sensuren og den frie vilje

  Helvétius’ skandaløse filosofi

  Espen Schaanning
 • Trykkefrihetens grenser

  på sporet av en flerstemmig offentlighet i Danmark-Norge før 1814

  Mona Ringvej
Utenomtema
 • «Ove l’aura si sente»

  Petrarcas elegi over tapt muntlighet

  Unn Falkeid
Bøker