Fremtiden

Fremtiden #4 / 2011

Våre forestillinger om fremtiden har forandret seg gjennom historien. De er kommentarer til sin samtid, påvirket av litteratur, kunst, religion og teknologi. Slående ofte er de også forsøk på å forstå og forholde seg til fortiden. De er uttrykk for menneskers behov for å se sine liv i en større sammenheng – og for trangen til å kunne håndtere det ukjente.

Redaktør: Haakon Flemmen. Foto: Fredrik Sundbye
 • Leder
 • Neste (1 / 2012)
 • Forrige (3 / 2011)
Innhold
 • Fortidens fremtid

  Om tid og fremtid hos Platon og Aristoteles

  Hallvard Fossheim
 • "De sidste Dages Nærmelse"

  Jordskjelvet i Lisboa som fokalpunkt for fremtidsforestillinger

  Kyrre Kverndokk
 • Spydeberg år 2000

  En fremtidsvisjon?

  Øivind Berg
 • Philoneus

  Eller Eftertiden i Norge

  Jacob Nicolai Wilse
 • Oppstand og uendelighet

  Richard Wagner, musikken og fremtiden

  Tore Engelsen Espedal
 • Ernst Bloch, musikken og framtida

  Thomas Østerhaug
 • Fortiden er for feiginger

  Italienske futuristers tanker om tid, fascisme og herremote

  Simen Ekern
 • Retrospektiv fremtidighet degenerasjon i fiksjoner om fremtiden

  Bodhisattva Chattopadhyay