Folket

Folket #1 / 2003

"Folk flest" har lenge hatt en ubestridt status i politisk retorikk. Men når begrepet brukes, er det ikke alltid opplagt hvem "folk" eller "folk flest" er. Innen akademiske kretser har det derfor blitt hevdet at ”folket” ikke eksisterer. Til gjengjeld er det sikkert at forestillingen om folket lever i beste velgående, men at uklarheten omkring hvem ”folket” egentlig er, gjør begrepet problematisk som retorisk kategori. Derfor ønsker Arr å se nærmere på ”folket” og ”det folkelige”. Snarere enn å oppløse folkebegrepet, vil vi vise hvordan det er blitt brukt, og hvordan det brukes i dag.

Redaktører: Sigrid Briseid, Truls Petersen og Nina Castracane Selvik. Foto: Espen Røst S.
 • Leder
 • Neste (2 / 2003)
 • Forrige (4 / 2002)
Innhold
 • Deg og meg og alle?

  Ole Marius Hylland
 • Fiende nr.1

  Frode Grytten
 • Russland: Folket er alt - folket er intet

  Pål Kolstø
 • Tyske folk og nordiske riker

  Johann Gottfried Herder
 • Folk og folkefellesskap i nasjonalsosialismen

  Hans Fredrik Dahl
 • Den enfoldige leseren

  Trygve Riiser Gundersen
 • Språket og folket

  Kjell Ivar Vannebo
 • Folkelige tilegnelser

  Roger Chartier
 • Hagens folk

  Aslak Sira Myhre
Bøker
 • Hamsun-debattens orden

  Nicolai Fjeld
 • Sprikende om straff

  Paul Larsson
 • Hvorfor ble Saussure så sur?

  Espen Schaanning
 • Bokanmeldelser