Familien

Familien #2 / 2014

Vi investerer mye i våre familier. Det skjer innenfor en ramme av samfunnsvilkår og familieidealer i stadig forandring. Dette nummeret av Arr handler om hvordan familien gjennom historien har vært gjenstand for stor interesse og påvirking fra instanser utenfor familien – fra staten, filosofene, politikerne, kirken eller reklamebransjen. Vi får et innblikk i et mangfold av familiemodeller og familieidealer. Variasjon og hyppige endringer ser ut til å være regelen, ikke unntaket.

Ragni Indahl
  • Innhold
  • Neste (3-4 / 2014)
  • Forrige (1 / 2014)