Familien

Familien #2 / 2014

Dette nummeret av Arr handler om hvordan familien gjennom historien har vært gjenstand for stor interesse og påvirking fra instanser utenfor familien – fra staten, filosofene, politikerne, kirken eller reklamebransjen.

Redaktør: Ragni Indahl. Foto: Hans Nøstdahl
 • Leder
 • Neste (3-4 / 2014)
 • Forrige (1 / 2014)
Innhold
 • Familie og kjønn i det gamle Egypt

  Reinert Skumsnes
 • Fjerne fedre, sterke mødre?

  Foreldre-barn-forhold i senromerske overklassefamilier

  Ville Vuolanto
 • Magnum sacramentum

  Kristningen av ekteskapet i middelalderen

  Line Cecilie Engh
 • Familien - fra samfunnskontrakt til romantikk

  Kjersti Fjørtoft
 • Familieillusjoner

  Historiske modeller i oppdragelsen av forsømte og vanskelige barn

  Harald Thuen Les!
 • Biskop Hans Lassen Martensen som familieideolog

  Emil Nicklas Johnsen
 • Utdrag fra Den christelige ethik (1878)

  Hans Lassen Martensen
 • Familien og revolusjonen

  Dina Roll-Hansen
 • Moderskapets byrde og Sovjetrepublikken (1918)

  Aleksandra Kollontaj
 • Drømmen om Perky Pat

  50- og 60-tallets amerikanske kjernefamilier i Philip K. Dicks science fiction

  Ragni Indahl og Hilde Norrgrén
Utenomtema
 • Capitoli: Machiavellis politiske poesi

  Ranveig Roaas Wilhelmsen
 • Capitoli

  Niccolò Machiavelli
 • En fin dag på Karl Johan

  Om stat og politikk hos Marcus Monrad

  Baard Olav Skogrand